Kuinka tieto kulkee asiakkaiden, kollegojen ja yhteistyökumppaneiden välillä helposti?

Meille tarjotaan nykyään monia eri palveluja, joiden avulla asiat voidaan hoitaa tehokkaasti ja organisoidusti asiakkaiden, kollegojen ja yhteistyökumppaneiden välillä. Hyvä tiedonkulku lisää ihmisten vuorovaikutusta ja ideoiden syntyä, auttaa pitämään projektit järjestyksessä ja vähentää organisointiin kuluvaa aikaa.

Yksi paikka projekteille, töiden jakamiselle, tiedostoille, keskusteluille ja etäpalavereille

Office 365:ssä on monia viestintää tehostavia työkaluja. Näistä erityisesti Teams on omassa käytössämme osoittautunut erittäin tehokkaaksi sovellukseksi, jossa yhdistyvät erilaiset ryhmätyöskentelyssä tarvittavat välineet.

Teamsissa voi pitää yhteyttä keskusteluiden, puheluiden ja kokousten avulla ryhmän jäsenten kesken, yksityisesti tai pienryhmissä. Verkkokokoukset ovat nopeita aloittaa, ja niihin voi liittyä millä tahansa laitteella. Tietoa voi jakaa helposti ja organisoidusti: Jokaiselle projektille tai tiimille voidaan tehdä oma osionsa, joissa tieto ja ideat kulkevat vapaasti. Tiedostot ovat kaikkien tiimin jäsenten nähtävissä ja muokattavissa. Tietoja voidaan jakaa helposti myös tiimin ulkopuolelle.

Katso Teamsin virtuaaliesittely

 

Käyttöesimerkkejä

Case 1: Yrityksen sisäinen viestintä

Teams toimii kuten yrityksen sisäinen ”Facebook”. Voitte jakaa ajankohtaisia asioita yleisellä seinällä, joita kaikki tiimin jäsenet voivat kommentoida. Kaikki tieto on tiimiläisten saatavissa millä tahansa laitteella, ja samalla tiedostoista on vain yksi versio, mikä säästää sekaannuksilta ja vapauttaa levytilaa. Samalla tiedostot on myös varmuuskopioitu pilvipalveluun. 

Case 2: Asiakasprojekti

Teette yhdessä tarjousta asiakkaalle. Voitte perustaa projektille oman kanavan, johon liitätte kaikki projektiin osallistuvat henkilöt. Aloitatte sovelluksessa nettipalaverin, luotte tarjouksen Wordin pilviversiolla, jolloin se on kaikkien tiimin jäsenten nähtävillä reaaliaikaisesti. Tarvittaessa ryhmän jäsenet voivat päivittää tarjousta. Kun tarjous on valmis, voitte jakaa sen sovelluksesta suoraan asiakkaalle.

Case 3: Työnkulkujen organisointi

Usein tarvittavat tiedostot ja sivustot voidaan kiinnittää näkymiin helposti käytettäviksi, ja niitä voidaan muokata suoraan sovelluksessa. Voitte räätälöidä Teams-työtilaan tärkeimmät pilvipalvelut, tutkia tietoja sekä hankkia päivityksiä sovelluksiin, joita työryhmä käyttää päivittäin. Työt voidaan jakaa ja ajoittaa tekijöille Plannerin avulla. Tiimiläisten kalenterit pysyvät jatkuvasti ajan tasalla kalenteri- ja sähköposti-integroinnin avulla. 

Data Group 04.05.2018